சிறிய மற்றும் நடுத்தர தாபனங்களுக்கான டிஜிட்டல் தொழிநுட்ப  சேவையானது,  செயற்பாடுகளை நெறிப்படுத்த, உலகளாவிய சந்தைகளை அணுக, தெளிவான முடிவுகளை எடுக்க மற்றும் டிஜிட்டல் சகாப்தத்தில் போட்டித்தன்மையுடன் இருக்க Digigo.lk இனால் பரிந்தரைக்கப்படும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தாபனங்களுக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் சேவைகள் எமது பங்காளர்களினால் வழங்கப்படுகின்றன.

Contents

விநியோகத் தீர்வு என்பது விற்பனையாளர்களிடமிருந்து கொள்வனவாளர்களிற்கு பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்கும் முறைமைகள் அல்லது சேவைகளைக் கொண்டுள்ளதுடன், அவற்றில் வினைத்திறன் மேம்பாட்டிற்காக பொருட்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது.
சந்தை என்பது ஒரு நிகழ்நிலைத் தளமாகும். அங்கு பல்வேறு விற்பனையாளர்கள், கொள்வனவாளர்களுக்கு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குகின்றனர் . சந்தையுடன் ஒருங்கிணைந்த விநியோகத் தீர்வுயானது, பரந்தளவிலான ரசிகர்களுக்கு உற்பத்திகளை காட்சிப்படுத்துவதன் மூலம் அதன் பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்துகிறது. இந்த மூலோபாயம் செலவு குறைந்ததாக இருப்பதோடு, பகிர்ந்தளிக்கப்படும் சேவைகளில் மூலதனமாக்கல் மற்றும் செயல்திறன் வாய்ந்த நம்பகமான விநியோகத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதோடு அதன் மூலம் வணிக வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றது.

PickMe Flash | PickMe Food & Market

Digital Mobility Solutions Lanka (PVT) Ltd
வரையறுக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் மொபிலிட்டி சொலுசன் லங்கா (தனியார்)
பிக்மீ பிளாஸ்: உற்பத்தி விநியோகத்திற்கான இறுதி எல்லை வரையிலான விநியோகம் | பிக்மீ பூட் என்ட் மார்க்கெட்: நடமாடும் களஞ்சியம் மற்றும் விநிநோகத் தீர்வுகள்
வலைதளத்திற்கு பிரவேசிக்க

OrelPay and OrelBuy

Orel Corporation PVT LTD
OrelPay - Mobile Payment Application | OrelBuy – Online Marketplace

More details

சிறிய மற்றும் நடுத்தர தாபனங்களுக்கான கட்டணத் தீர்வகள் முறையான பல்வேறு கொடுக்கல் வாங்கல் வழிகள் மற்றும் உலகளாவிய அணுகுமுறை ஆகியவை கொடுப்பனவுகளுக்கான தீர்வுகளாக வழங்கப்படுகின்றன. அவை பணப்பாய்ச்சல் முகாமைத்துவம், விற்பனையாளர் விருப்பீடுகளை நிறைவேற்றும் அதேவேளை பாதுகாப்பு, செயல்திறன் மற்றும் தரவு நுண்ணறிவுகளை உறுதிப்படுத்தும் அதேவேளை வாடிக்கையாளர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகின்றன. இறுதியாக, பயனாளர்களுக்கு ஏற்ற கட்டண அனுபவம் வாடிக்கையாளர்களின் திருப்தியை அதிகரிக்கின்தோடு மீண்டுவரும் வியாபாரத்தை வளர்த்தல் மற்றும் நேர்மறையான மீளாய்வுகளை வளர்க்கின்றது.

WEBXPAY

வரையறுக்கப்பட்ட வெப்எக்ஸ்பே (தனியார்)
வலைத்தளம், சமூக ஊடகங்கள், பிஓஎஸ், விநியோகத்தல் கொடுப்பனவு சேர்ப்புக்கள்,கடனட்டை முனையங்கள், அட்டை மற்றும் QR பே உடனான மென் பிஓஎஸ் அடிப்படையிலான கொடுப்பனவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் எந்த வியாபாரத்திற்குமான நிகழ்நிலை கொடுப்பனவு வாயில்
வலைதளத்திற்கு பிரவேசிக்க

AnybanQ.lk

Fintech Digital Pvt Ltd.

வரையறுக்கப்பட்ட பின்டெக் டிஜிட்டல் தனியார் AnybanQ.lk என்பது அட்டைகள், கடன்கள், முதலீடுகள், வியாபார வங்கியியல் தீர்வுகள், வங்கியியல் செயலிகள், பரிவர்த்தனை வீதங்கள மற்றும் விசேட சலுகைகள் எனும் அம்சங்களைக் கொண்ட நுகர்வோரது அனைத்து வங்கியில் தேவைகளுக்குமான ஒற்றைத் தள நிலையமாகும்.
வலைதளத்திற்கு பிரவேசிக்க

NFC Offline/ Online Payments | PayMe | Request to Pay

இலங்கை மத்திய வங்கி
என்எப்சி ஓப்லைன் | நிகழ்நிலை கொடுப்பனவுகள் - கிடைநிலை தொலைபேசி சேமிப்பகம் - என்எப்சி கொடுப்பனவுகளுடனானது – அதிலிருக்கும் பிஓஎஸ் முனையங்களிற்கு தகவமைப்பானது
வலைதளத்திற்கு பிரவேசிக்க

iPay Merchant app & Customer App | iPay Marketplace

மேம்படுத்தப்பட்ட செயற்பாட்டு செயலாற்றுகைகளிற்கான வழியை தாபிப்பதற்காக மேம்படுத்தப்பட்ட இலத்திரனியல் மயமாக்கல் ஊடாக அதனது வர்த்தகர்களை வலுவூட்டுவதான கொடுப்பனவுகளிற்கு அப்பாலானவொரு மேடை
வலைதளத்திற்கு பிரவேசிக்க

வணிகர்களுக்கான வங்கி வசதிகள் மற்றும் சேவைகள்

HNB
வணிகர்கள் நிதி மற்றும் டிஜிட்டல் hPதியாக உள்ளடக்கப்படுவதை ஊக்குவிப்பதற்குஇ வசதியான மற்றும் தடைகளற்ற கொடுப்பனவூ வழிமுறைகள் பலவற்றை HNB வழங்குகின்றது. POS, mPOS மற்றும்MOMO,
web checkout மற்றும் IPG/E-Invoicing வசதிகள் போன்ற கொடுப்பனவூத் தீh;வூகள் மூலம் வணிகா;கள் தமது வியாபாரங்களை விhpவூபடுத்த வங்கி வாய்ப்பளிக்கின்றது. HNB தனது பிரத்தியேகமான SOLO வங்கிச் சேவைச் செயலியின் ஊடான பல்வேறு கொடுப்பனவூ விருப்பத்தோ;வூகள் மூலமும் வணிகா;களுக்கு உதவூகின்றது. Lanka QR, push payments மற்றும் Direct Pay ஊடான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இந்த விருப்பத்தோ;வூகளுள் உள்ளடங்கும்.
More details

இணையத்தள தீர்வுகள் வணிக வலைத்தளங்ளை வடிவமைத்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல், வடிமைப்பு, மின்வணிகம், தேடு பொறி மேம்படுத்தப்படுதல் (SEO) மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகின்றது. தொழில்முறை மின்னஞ்சல் நிறுவுகை, ஹோஸ்டிங், சந்தைப்படுத்தல், பாதுகாப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு, பயனுறுதியான வணிகத் தொடர்பாடல் மற்றும் ஒத்துழைப்புக்கான கருவிகளாக மின்னஞ்சல் தீர்வுகள் கருதப்படுகின்றன.
இந்த தீர்வுகள் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தாபனங்களின் இணையச் செயற்பாட்டை ஊக்குவித்தல், டிஜிட்டல் சார்ந்த சந்தைப்படுத்தலை ஊக்குவித்தல், வாடிக்கையாளர் ஈடுபாடு மற்றும் தொழிற்பாட்டு செயல்பாட்டுத் திறன் ஆகியவற்றை கூட்டாக அதிகரிக்கின்றன

எல்கே டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரி

எல்கே டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரி என்பது இலங்கையில் “.lk” என முடிவடையும் வலைத்தள முகவரிகளுக்கான தனி நிர்வாக அமைப்பாகும். தேசிய மட்ட தளப் பெயராக> “.lk” ஆனது இணையத்தளத்தில் தங்களுக்கென தனித்துவமான வர்த்தகநாம அடையாளத்தினை இலங்கை அமைப்புகளுக்கும் தனிநபர்களிற்கும் வழங்குகின்றது. நாம் . .lk, .com.lk, .org.lk, .edu.lk, .hotel.lk மற்றும் .web.lk. என்பன உள்ளடங்கலாக பரந்தளவிலான தளப்பெயர்களை நாம் வழங்குகின்றோம்.
வலைதளத்திற்கு பிரவேசிக்க

MyMail.lk

“.lk” தள பதிவாளர்களிற்கு மாத்திரமானது. வலைத்தள பிரசன்னம் மற்றும் உங்களது சொந்த அடையாளத்துடனான தொழிற்சார் மின்னஞ்சல் சேவைகளை வழங்குவதற்கான ஒற்றைத்தளத் தீர்வினை வழங்குகின்றது.
வலைதளத்திற்கு பிரவேசிக்க

ஒரு கூட்டிணைந்த தீர்வானது நிறுவனங்களிற்குள் திறமையான குழுச் செயற்பாடுகளுக்கும் தொடர்பாடல்களுக்கும் வசதியளிக்கும் கருவிகள் மற்றும் தளங்களின் தொகுதியாகும். இது தொலைத்தொடர்பு, காணொளி மாநாடு, ஆவணப் பரிமாற்றம் மற்றும் முகாமைத்துவம், செயற்றிட்ட முகாமைத்துவ மென்பொருள், மெய் நிகர் பணியிடங்கள் மற்றும் பிற வணிக்க் கருவிகளுடன் ஒருங்கணைக்கும் திறன்கள் போன்ற தகவல் தொடர்பு கருவிகளை உள்ளடக்குகின்றது. இத்தகைய தீர்வுகள், தொடர்பாடல் தடைகளை நீக்கி, குழு உறுப்பினர்களிடையே ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதுடன் அவர்களின் பௌதீக இட அமைவினை கவனத்தில் கொள்ளாது உற்பத்தித்திறனை உயர்த்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முக்கியமான தரவுகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த பாதுகாப்பு அம்சங்கள் பெரும்பாலும் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன

EMMA | PRIME

Sampath Information Technology Solutions Ltd
EMMA - Eco-friendly collaboration tool for managing and maintaining meetings, tasks and KPIs.
PRIME - End-to-end solution to support pawning and gold loan business.
More details