எமது இலக்கு

சிறிய மற்றும் நடுத்தர வியாபாரங்களிற்கும் இலத்திரனியல் உலகிற்குமிடையிலான இடைவெளியை இணைத்தல். அளவுகளின் தன்மைகளின்றி> ஒவ்வொரு வியாபாரமும், வளர்ச்சிக்காகவும் வெற்றிக்காகவும் இலத்திரனியல் தொழிநுட்பத்தினால் உந்தப்படுவதற்கான நியாயமான வாய்ப்பிற்கு உரித்தானவை என நாம் நம்புகிறோம். எம்முடைய மேடையானது நம்பிக்கையுடன் இலத்திரனியல் தளத்தில் உங்களை வழிப்படுத்துவதற்கு தேவையான வளங்கள் மற்றும் ஆதரவினை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நாம் என்ன செய்கிறோம்

DigiGo.lk, DigiGo.lk என்ற பிராண்டின் கீழ் SME களுக்கான டிஜிட்டல் பிளேபுக்கை உருவாக்கும் தளமாகும். ப்ளே புக் என்பது எந்தவொரு SME க்கும் ஒரு நிறுத்தக் கடையை உருவாக்கி, கிடைக்கக்கூடிய மற்றும் மலிவு விலையில் உள்ள உள்ளூர் டிஜிட்டல் சேவைகளை எந்த வணிக மாற்றத்திற்கும் உதவும்.

DigiGo.lk ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமல்ல. இது SME களை டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களின் அறிவு மற்றும் கருவிகளுடன் மேம்படுத்தும் மற்றும் பாரம்பரியத்திற்கும் தொழில்நுட்பத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்கும்.

இன்றைய வேகமாக வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பில், தொழில்நுட்பத்தைத் தழுவுவது ஒரு விருப்பமல்ல, ஆனால் SME கள் செழித்து, போட்டித்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டிய அவசியம். DigiGo.lk, முன்னோடியில்லாத வளர்ச்சித் திறனைத் திறக்கத் தேவையான அறிவு, கருவிகள் மற்றும் நெட்வொர்க்குகள் மூலம் SMEகளை மேம்படுத்துவதற்காக சிந்தனையுடன் நிர்வகிக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்கள் பங்காளிகள்